Informacje o Firmie

Sklep internetowy manani.pl działający pod adresem www.manani.pl.

2) Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu www.manani.pl stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, informowania o nowych produktach, usługach oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę promocjach oferowanych przez sklep www.manani.pl. -Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Klient na stronie www.manani.pl ma prawo dostępu do swoich danych, oraz możliwość ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3) Opisy i zdjęcia produktów

Publikowane na naszych stronach dane techniczne produktów, w tym ich zdjęcia, mogą zawierać uchybienia, które nie stanowią podstawy do roszczeń. Zdjęcia produktów to wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nigdy nie zmienia to jednak ich właściwości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem naszej firmy.

4) Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.manani.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5) Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.manani.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez obie strony, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.   Zamówienia realizujemy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Inne koszty przesyłki uzgadniane są indywidualnie w zależności od kraju docelowego. Klient może anulować złożone zamówienie drogą mailową oraz telefonicznie na numer i adres podany w zakładce "Kontakt". Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.

6) Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.manani.pl dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie paczki). Towar wysyłany jest jako przesyłka kurierska w ciągu 5 dni (w dni robocze od poniedziałku do piątku). W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji. Towar powinien dotrzeć do Klienta w ciągu 24 godzin od daty wysyłki. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych. Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieprawidłową pracą firmy kurierskiej. Zamówienie realizujemy natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Klienta lub dane te są nieprawdziwe. Do wysyłanego towaru dołączana jest faktura VAT, która jest dokumentem gwarancyjnym, niezbędnym w przypadku zwrotu lub reklamacji produktu.

7) Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta przez internetowy serwis płatniczy PayU. Jeśli Klient nie odbierze wcześniej opłaconej przesyłki, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy oraz kosztami ponownej wysyłki towaru. Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata – bez żadnych potrąceń – zostanie bezzwłocznie zwrócona na konto Klienta.

8) Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą oraz oświadczeniem zwrotu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, wszelkie zwroty wysyłane są na koszt Klienta.

9) Wymiana towaru

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient może wymienić towar zakupiony w naszym sklepie w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wymieniany towar należy odesłać razem z fakturą oraz formularzem wymiany. Klient ponosi zarówno koszty odesłania do nas towaru, jak i ponownej wysyłki. W przypadku, gdy wymiana jest wynikiem błędu sklepu internetowego www.manani.pl, koszty są pokrywane przez sklep internetowy. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na koszt sklepu internetowego. W przypadku różnicy w cenie Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy naszego sklepu. Gdy rzecz wymieniana jest tańsza, zwracamy różnicę wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta

10) Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkodowego w momencie odbioru przesyłki. Odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier. W przeciwnym przypadku należy odręcznie sporządzić oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Klienta i kuriera. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania takiego zdarzenia, w celu wyjaśnienia sprawy, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i kontaktu telefonicznego z pracownikiem sklepu internetowego www.manani.pl, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Klient nie sporządzi wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, należy odesłać go na adres wskazany powyżej nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. Wymieniany towar należy odesłać razem z fakturą oraz formularzem reklamacyjnym. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych na koszt adresata. Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku sklep www.manani.pl ponosi koszt wysyłki niewadliwego towaru do Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu. Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Reklamowany towar przesłany do nas musi być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

11) Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w sklepie www.manani.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych od niego niezależnych. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień

KMS S.C.
 
NIP 5213682256
REGON: 147493371